Rabu, 25 Agustus 2010

wangle wangle jide (lupa lupa ingat)

wangle.. wangle,wangle,wangle,wangle,wangle ti ta shi....

wangle.. wangle,wangle,wangle,wangle,wangle ti ta shi....

jide.. jide,jide,jide,jide,jide zhi guan jian..

jide.. jide,jide,jide,jide,jide zhi guan jian..

C A xiao D xiao zi G zai C zaice

A xiao D xiao zi G

zai C zaice....

A xiao D xiao zi G

zai C zaice....

*dalam bahasa mandarin


1 komentar: